AK Luontaisterapiaopisto
Täydentävien hoitomuotojen koulutuskeskus, joka järjestää Luonnon lääketieteen Keskusliiton LKL:n suositukset täyttävää ammatillista terapeuttikoulutusta sekä täydennyskoulutusta terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Voit myös halutessasi opiskella vain omaksi iloksesi.

Vastaava kouluttaja Annikki Aro (Kulmala) on aloittanut kouluttajana jo 1993. Annikki on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja ja hän on jo 1980-luvulta lähtien monipuolisesti kouluttanut itseään luontaisterapioihin sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on myös aina ollut kouluttamisen ohella oma luontaishoitola. Annikin mielestä on tärkeää, että kouluttajilla on myös vankkaa osaamista käytännöstä ja yrittäjyydestä.

Luontaishoitaja on tulkki asiakkaan ja asiakkaan kehon välillä. Hän auttaa asiakasta ymmärtämään oireitaan. Terve keho tuottaa oireita sairaassa tilanteessa. Tällaisia sairaita tilanteita ovat esim. huono ravinto, liian vähäinen liikunta, liika informaatio, saasteet ja kemialliset aineet, melu, huonot ihmissuhteet. Jos näihin asioihin ei puututa eivät myöskään oireet poistu. Luontaishoitaja on myös valmentaja, joka hoitojen lisäksi ohjaa asiakasta itsensä parantavaksi ihmiseksi. AK Luontaisterapiaopisto on kouluttanut 20 vuoden aikana jo yli 1200 luontaishoitajaa ja -terapeuttia.
 
Sivuston ulkoasu ja toteutus: Mainostoimisto Media M1