AK Luontaisterapiaopisto järjestää Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n suositukset täyttävää ammatillista terapeuttikoulutusta ja täydennyskoulutusta. Voit myös halutessasi opiskella vain omaksi iloksesi.

Vastaava kouluttaja Annikki Aro on aloittanut kouluttajana jo 1993. Annikki on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja ja hän on jo 1980-luvulta lähtien monipuolisesti kouluttanut itseään luontaisterapioihin sekä Suomessa että ulkomailla. Hänellä on myös aina ollut kouluttamisen ohella oma luontaishoitola. Annikin mielestä on tärkeää, että AK Luontaisterapiaopiston kouluttajilla on myös vankkaa osaamista käytännöstä ja yrittäjyydestä.

AK Luontaishoitaja/-terapeutti on tulkki asiakkaan ja asiakkaan kehon välillä. Hän auttaa asiakasta ymmärtämään oireitaan. Terve keho tuottaa oireita sairaassa tilanteessa. Tällaisia sairaita tilanteita ovat esim. huono ravinto, liian vähäinen liikunta, liika informaatio, saasteet ja kemialliset aineet, melu, huonot ihmissuhteet. Jos näihin asioihin ei puututa eivät myöskään oireet poistu. AK Luontaishoitaja/-terapeutti on myös valmentaja, joka hoitojen lisäksi ohjaa asiakasta itsensä parantavaksi ihmiseksi. AK Luontaisterapiaopisto on kouluttanut 25 vuoden aikana jo yli 1500 Luontaishoitajaa ja -terapeuttia. AK Luontaisterapiaopisto on Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n kouluttajajäsen, katso www.lkl.fi/koulutus.

AK Luontaisterapiaopiston alkavat koulutusohjelmat

1. AK Luontaishoitaja

14. - 15.4.2018 Jyväskylän Kristillinen opisto
Hakuaika alkanut ja päättyy 16.3.2018.

1. - 2.9.2018 Eheys-energian & liikkeen keskuksessa Helsingissä
Hakuaika alkanut ja päättyy 3.8.2018. 

22. - 23.9.2018 Keski-Pohjanmaan kansanopistossa
Hakuaika alkanut ja päättyy 24.8.2018.

7. - 8.9 2019 Eheys-energian & liikkeen keskuksessa Helsingissä
Hakuaika alkanut ja päättyy 16.8.2019. 


 

Twitter

Voit seurata AK Luontaisterapiaopiston vastaavan kouluttajan Annikki Aron luonnolliseen elämäntapaan liittyviä twiittejä Twitterissä osoitteessa @AnnikkiAro