AK Shiatsuterapia
Shiatsu on lempeä mielen, tunne- ja fyysisen kehon hoitomuoto. Shiatsu on japanin kieltä ja tarkoittaa peukalolla painamista. Shiatsu on vanhimpia kehomielihoitoja maailmassa ja siitä on merkintöjä hoitomuotona jo 3000 vuoden takaisessa perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Shiatsu on Kiinasta siirtynyt Japaniin ja kehittynyt vuosisatojen kuluessa hyvin arvostetuksi hoidoksi ja levinnyt Japanista ympäri maailmaa. Suomeen shiatsu on saapunut 1980-luvulla ja shiatusterapeuttien koulutus alkoi myös silloin. 

AK Luontaishoitaja: Ammattiin koulutettu Luontaishoitaja                                                
AK Luontaishoitaja on pohjakoulutus kaikille terapeuttikoulutuksillemme. AK Luontaishoitaja koulutusohjelmassa opit tekemään erilaisia kehoa ja mieltä rentouttavia hoitoja. Tutustut myös Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen sekä energialääketieteen perusteisiin. Ne tulevat olemaan pohjana sekä syventävänä teoriana rentouttavalle shiatsuhoidolle. Rentouttavassa shiatsuhoidossa AK Luontaishoitaja painamalla, hieromalla, venyttämällä, naputtamalla saa Qi:n eli elämänenergian virtaamaan asiakkaan kehossa. Shiatsuhoito poistaa asiakkaan kehosta energeettisiä tukoksia ja saa asiakkaan kehon tasapainottumaan ja rentoutumaan.

AK Luontaishoitaja koulutusohjelmassa opit rentouttavan shiatsuhoidon ja itsehoitoshiatsun lisäksi alkeet Perinteisestä Kiinalaisesta Lääketieteestä.  Näihin oppeihin kuuluu tärkeimpinä oppi Qi:stä, oppi Yinistä ja Yangista, oppi Meridiaaneista ja Akupisteistä ja elementtiteoria eli oppi Viidestä Muutoksesta.
AK Luontaishoitajan antama rentouttava shiatsuhoito kestää n. 2 tuntia.

AK Shiatsuterapeutti: Ammattiin Koulutettu Shiatsuterapeutti                                      
AK Luontaishoitaja koulutusohjelman jälkeen voit erikoistua jatkokoulutuksessamme Ammattiin Koulutetuksi Shiatsuterapeutiksi.

Jatkokoulutuksessamme syvennät Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen ja energialääketieteen oppeja sekä opit tekemään asiakkaalle yksilöllisen, juuri hänen tarpeitaan vastaavan, shiatsuterapiahoidon. Perehdyt syvemmälle Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen maailmaan ja opit tekemään yksilöllisen asiakasanalyysin ja rakentamaan asiakkaallesi henkilökohtaisen hoito-ohjelman. Lisäksi opit kuinka AK shiatsuterapeuttina voit vaikuttaa korjaavasti asiakkaan energeettisiin epätasapainotilohin erilaisilla Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen hoitomenetelmillä: akupainallus, aurikuloterapia, moksibustio, kuivakuppaus, mikrokuppaus, ravintoterapia, fytoterapia.                                                                                                        

AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelmassa saat myös valmiudet itsehoito-ohjeiden laatimiseen asiakkaallesi.
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelman avulla saat vankan ammattitaidon toimia Ammattiin Koulutettuna Shiatsuterapeuttina ja perustaa oman luontaishoitolan.

Koulutus on moduulikoulutusta, sisältäen lähi- ja etäopetusta sekä harjoitushoitoja omalla ajalla.

Koulutus täyttää LKL ry:n suositukset terapeuttikoulutuksesta ja sen suoritettuasi pääset LKL ry:n terapeuttirekisteriin ja voit saada vastuuvakuutuksen.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:


 

Koulutus Info
SH 1
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
18h
 


 • Shiatsun historia ja perusteoria
 • Oppi Meridiaaneista
 • Shiatsuterapian indikaatiot ja kontraindikaatiot
 • Shiatsun hoitoprosessi
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 2
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
18 h

 • Oppi Meridiaaneista jatkuu
 • Oppi Qi:stä, Yinistä ja Yangista alkaa
 • Do-In Shiatsu
 • Shiatsun hoitoprosessi täydentyy
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 3
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
18 h

 • Oppi Qi:stä, Yinistä ja Yangista jatkuu
 • Oppi Viidestä Muutoksesta eli Elementtiteoria alkaa: Vesi-ja PuuElementti
 • Shiatsun hoitoprosessi täydentyy
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä                      
SH 4
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
18 h
 • Oppi Viidestä muutoksesta jatkuu: Tuli-, Maa-, ja MetalliElementti
 • Shiatsun hoitoprosessi täydelliseksi
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 5
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
18 h
 • Aurikulo- eli korvanpisteterapia shiatsun tukena
SH 6
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • PKL:n asiakashaastattelun ja -analyysin tekeminen: neljä tutkimusta ja kahdeksan pääperiaatetta
 • Shiatsuterapiahoito Elementtiteorian mukaisesti:
  • VesiElementin eli levon ja loppuunsaattamisen energeettiset häiriötilat, niiden etiologia, oireet, hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
  • VesiElementtiä tukevat akupisteet ja venytykset
 • Shiatsuhoidon syventämistä ja uusia hoitomenetelmiä: moksibustio
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 7
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Shiatsuterapiahoito Elementtiteorian mukaisesti:
  • PuuElementin eli liikkeen energeettiset häiriötilat, niiden etiolologia, oireet, hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
  • PuuElementtiä tukevat akupisteet ja venytykset
 • Shiatsuhoidon syventämistä ja uusia hoitomenetelmiä: kuivakuppaus
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 8
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Shiatsuterapiahoito Elementtiteorian mukaisesti
  • TuliElementin häiriöt eli Energian tuottamisen häiriötilat, niiden etiologia, oireet, hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
  • TuliElementtiä tukevat akupisteet ja venytykset
 • Shiatsuhoidon syventämistä ja uusia hoitomenetelmiä: mikrokuppaus  
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 9
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Shiatsuterapiahoito Elementtiteorian mukaisesti:
  • MaaElementin eli ravitsevien energioiden häiriötilat, niiden etiologia, hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
  • MaaElementtiä tukevat akupisteet ja venytykset
 • Shiatsuhoidon syventämistä ja uusia hoitomenetelmiä: harashiatsu
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 10
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Shiatsuterapiahoito Elementtiteorian mukaisesti:
  • MetalliElementin eli energian supistumisen häiriötilat, niiden etiologia, oireet, hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
  • MetalliElementtiä tukevat akupisteet ja venytykset
 • Shiatsuhoidon syventämistä ja uusia hoitomenetelmiä: Qi-hengitys
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 11
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Shiatsuterapia negatiivisten tunnetilojen poistajana ja positiivisten tunnetilojen vahvistajana   
 • Tunnekehokarttojen käyttö shiatsuterapiahoidon tukena
 • Shiatsuterapiahoito tunne-elämän ja mielen tasapainottajana: Merkilliset Meridiaanit ja Henkiset akupisteet
 • Hoitoharjoittelua parityöskentelynä
SH 12
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Shiatsuterapian asiakasanalyysiharjoituksia
SH 13
AK Shiatsuterapeutti koulutusohjelma
18 h
 • Opinnäytetöiden, asiakaskertomusten ja kirjallisten koekysymysten läpikäyminen
 • Luontaishoitolan perustaminen ja AK Shiatsuterapeuttina toimiminen
 • Shiatsuterapeutin oma jaksaminen
Yhteensä 234h

Muut vaadittavat opinnot AK Luontaishoitaja koulutusohjelman lisäksi:
 • hoitonäyte opettajalle
 • 70 kirjattua hoitoharjoitusta omalla ajalla (140h)
 • opinnäytetyö
 • hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe
 • etätyöskentelyä koulutuksen aikana (20h/kk)

AK Luontaishoitaja + AK Shiatsuterapeutti
Koulutuksen kokonaistuntimäärä:
Opiskelu AK Luontaisterapiaopistossa 504h
170 hoitoharjoitusta omalla ajalla 340h
opinnäyte + kirjallinen koe 140h
etätyöskentely

560h

(20h/kk)

lääketieteen perusteet 378h
4 hoitonäytettä opettajalle 18h
ensiapu 1, SPR 16h
Yhteessä 1948h
=72,2 op

Koulutuksen kustannukset kuukaudessa:
 • opetus 180€ (sis. alv 24%) AK Luontaishoitaja koulutusohjelmassa ja jatkokoulutusohjelmassa 190€ (sis. alv 24 %)
 • opinnäytteen ja kirjallisen kokeen tarkastus 100€ (sis. alv24%)
 • Hoitonäyte opettajalle 70 euroa (sis. alv 24%)
 • Osa kurssirahoista voit ansaita hoitoharjoituksista, joista asiakkailta peritään harjoitushoitomaksu

Kouluttajat

Annikki Aro
Vastaava kouluttaja
Dipl.shiatsuterapeutti
Dipl. homeopaatti
Dipl.luontaisterapeutti
Sairaanhoitaja

Heidi Ihanamäki
Dipl. shiatsuterapeutti
Dipl. vyöhyketerapeutti
ReikiMaster
Fysioterapeutti

Satu Rantala
Dipl.shiatsuterapeutti
Dipl.aromaterapeutti
ReikiMaster
Koulutettu hieroja