Koulutusohjelma alkaa Kälviän kansanopistolla 18. - 19.8.2018, ilmoittautumisaika loppuu 1.8.2018. Koulutusohjelmaan hakeutuminen edellyttää suoritettua AK Luontaishoitajan koulutusohjelmaa. Ilmoittaudu sähköpostilla vastaavalle kouluttajalle.

AK Vyöhyketerapia
Vyöhyketerapia on tuhansia vuosia vanha hoitomenetelmä, jota on harjoitettu ympäri maailmaa jo varhaisessa vaiheessa. Vyöhyketerapiassa hoidetaan ihmistä kehon vyöhykkeiden ja jalkaterien, korvien ja käsien heijastealueiden kautta. Näistä heijastealueista löytyy ihmiskeho ikään kuin pienoiskoossa ja niitä hoitamalla pystytään vaikuttamaan hoidettavan mieleen, tunne- ja fyysiseen kehoon kokonaisvaltaisesti. Hoitaja käsittelee näitä heijastealueita käsin erilaisia lempeitä käsittelyotteita hyödyntäen.

Kuten muillakin hoidoilla, vyöhyketerapialla on tarkoitus tukea asiakkaan kehon omia parantavia voimia ja aikaansaada mielen ja kehon energeettinen tasapaino.
 
AK Luontaishoitaja koulutusohjelmassa käyt läpi perusteet Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen ja energialääketieteen opeista. Näihin oppeihin kuuluu yhtenä peruspilarina Elementtiteoria eli Oppi Viidestä Muutoksesta. AK Luontaishoitaja koulutusohjelmassa käydään läpi jalkaterien energeettiset vyöhykkeet ja niiden jaottelu Elementtiteorian mukaisesti. Opiskelija oppii tekemään rentouttavan vyöhykehoidon sekä lisätekniikkana syvärentoutuksen jalkapohjien kautta. Rentouttava vyöhykehoito kestää noin 1.5 tuntia.

AK Vyöhyketerapeutti: Ammattiin Koulutettu Vyöhyketerapeutti
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelmassa syvennetään Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen ja energialääketieteen opit ja opettelet tekemään asiakkaallesi yksilöllinen vyöhyketerapiahoidon ja antamaan hänelle yksilölliset itsehoito-ohjeet.  Perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu Elementtien lisäksi hoito akupisteiden, meridiaanien sekä aurikuloterapian avulla, yksilöllinen ruokavalio, rentoutumis- ja liikunta-ohjeet sekä fytoterapeuttinen hoito.  Hahmotat asiakkaidesi häiriöitä myös energialääketieteen chakrojen kautta.

AK Vyöhyketerapeutin koulutusohjelmassa käyt läpi jokaisen Elementin häiriötilojen oireet ja niiden etiologian ja hoitokokonaisuudet. Saat myös valmiudet kattavien itsehoito-ohjeiden laatimiseen asiakkaalle. AK Vyöhyketerapeutin koulutusohjelmaan sisältyy lisäksi erilaisia vyöhyketerapeuttisia lisätekniikoita kuten jalkapohjien meridiaanihieronta, metamorfinen hoito sekä käsien energeettisten vyöhykkeiden käsittely.

AK Vyöhyketerapeutti on alansa ammattilainen ja osaa turvallisesti ja kokonaisvaltaisesti hoitaa asiakkaitaan energialääketieteen kautta. Hän osaa valita hoitovalikoimastaan jokaiselle asiakkaalleen parhaiten sopivat vyöhyketerapeuttiset hoitomenetelmät ja laatia kattavat itsehoito-ohjeet. AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelmassa kiinnitämme myös paljon huomiota opiskelijoidemme terapeuttina kasvamiseen ja omaan hyvinvointiin. AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelman avulla saat vankan ammattitaidon toimia Ammattiin Koulutettuna Vyöhyketerapeuttina ja perustaa oman luontaishoitolan.

Koulutus on moduulikoulutusta, sisältäen lähi- ja etäopetusta sekä harjoitushoitoja.

Koulutus täyttää LKL ry:n suositukset terapeuttikoulutuksesta ja sen suoritettuasi pääset LKL ry:n terapeuttirekisteriin ja voit saada vastuuvakuutuksen.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


Koulutus Info
VT 1 18 h
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma


 • Vyöhyketerapian historia ja kehitysvaiheet
 • Jalkaterien energeettiset ja fyysiset vyöhyke- ja heijastealueet ja niiden vaikutukset energeettiseen ja fyysiseen kehoon
 • Vyöhykehoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot 
 • Hoitoprosessi
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT2 18 h
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
 • Energeettisten ja fyysisten vyöhykealueiden syventäminen
 • Vyöhyke- ja heijastealueiden jako Elementtiteorian mukaan
 • Hoitoprosessin syventäminen
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VY3 18h
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
 • Elementtiteorian syventäminen
 • Syvärentoutus jalkapohjien kautta 
 • Hoitoprosessi täydelliseksi
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VY4 18h
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
 • Fytoterapia1, kasvilääkinnän mahdollisuudet toimia vyöhyketerapian tukena
VY5 18h
AK Luontaishoitaja koulutusohjelma
 • Rentoutusterapia 1 vyöhyketerapian tukena
VT 6 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma


 • VesiElementin eli levon ja loppuunsaattamisen energeettiset  häiriötilat, niiden etiologia, oireet, vyöhyketerapian hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
 • Vyöhyketerapian energeettisten vyöhyke- ja heijastealueiden syventäminen
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT 7 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma
 • PuuElementin eli liikkeen energeettiset häiriötilat, niiden etiologia,  oireet, vyöhyketerapian hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet  asiakkaalle
 • Vyöketerapian energeettisten vyöhyke- ja heijastealueiden syventäminen
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT 8 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma
 • TuliElementin eli energian tuottamisen häiriötilat, niiden etiologia, oireet, vyöhyketerapian hoito-ohjelma sekä itsehoito- ohjeet asiakkaalle
 • Vyöhyketerapian energeettisten vyöhyke- ja heijastealueiden syventäminen
 • Vyöhyketerapiahoito koliikkivauvoille
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT 9 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma
 • MaaElementin eli ravitsevien energioiden häiriötilat, niiden etiologia, vyöhyketerapian hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
 • Vyöhyketerapian energeettisten vyöhyke- heijastealueiden syventäminen
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT 10 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma
 • MetalliElementin eli energian supistumisen häiriötilat, niiden etiologia, oireet, vyöhyketerapian hoito-ohjelma sekä itsehoito-ohjeet asiakkaalle
 • Vyöhyketerapian energeettisten vyöhyke- ja heijastealueiden syventäminen
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT 11 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma
 • Energeettisen vyöhyketerapian lisätekniikoita käytännön asiakastyöhön: jalkapohjien meridiaanien hoito ja metamorfinen hoito
 • Käytännön harjoittelu parityöskentelynä
VT 12 18h
AK Vyöhyketerapeutti koulutusohjelma
 • Opinnäytetöiden, asiakaskertomusten ja  kirjallisten koekysymysten läpikäyminen
 • Luontaishoitolan perustaminen ja AK Vyöhyketerapeuttina toimiminen
 • Vyöhyketerapeutin oma jaksaminen
Yhteensä 216h

Muut vaadittavat opinnot AK Luontaishoitaja koulutusohjelman lisäksi
 • hoitonäyte opettajalle
 • 70 kirjattua hoitoharjoitusta omalla ajalla (140 h)
 • opinnäytetyö
 • hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe
 • etätyöskentelyä koulutuksen aikana 20 h/kk

AK Luontaishoitaja + AK vyöhyketerapeutti
Koulutuksen kokonaistuntimäärä:
Lähiopetusta AK luontaisterapiaopistossa 486h
170 hoitoharjoitusta omalla ajalla 340h
opinnäytetyö + kirjallinen koe 140h
etätyöskentely 540h
(20h/kk)
4 hoitonäytettä opettajalle 8h
lääketieteen perusteet 378h
ensiapu 1 16h
Yhteensä 1910h
=70,5 op

Koulutuksen kustannukset kuukaudessa:
 • Opetus 180€ (sis. alv 24%) luontaishoitajakoulutuksessa ja jatkokoulutus 190€ (sis. alv 24 %)
 • Opinnäytteen ja kirjallisen kokeen tarkistus 100€ (sis. alv 24 %)
 • Hoitonäyte opettajalle 70€ (sis. alv 24%)
 • Osa kurssirahoista ansaitaan hoitoharjoituksista, joista asiakkailta peritään harjoitushoitomaksu

Kouluttajat

Heidi Ihanamäki
Luontaishoitaja
Dipl. vyöhyketerapeutti
Dipl. shiatsuterapeutti
Fysioterapeutti
ReikiMaster

Stina Huusko
Luontaishoitaja
Dipl. vyöhyketerapeutti
Fytonomi